Impactul socio-economic al transportului

Impactul socio-economic al transportului

2_13In timp ce multe dintre efectele transprtului sunt pozitive, exista, de asemenea si un impact negativ semnificativ, care este asumat de catre persoanele implicate. Printre cele mai importante sun :

Lacune de mobilitate: din moment ce mobilitatea este una din componentele principale ale beneficiilor economice ale transportului, vaiatiile sale sunt suceptibile de a avea efecte semnifctive asupra oportunitatilor persoanelor. Nevoiele de mobilitate nu coincid intotdeauna din cauza mai multor factori si anume lipsa de venituri, lipsa de timp, lipsa de mijloace sau de acces. Mobiltatea transportului in functie de cerere depinde de situatia lor socio-economica. Cu cat este mai mare venitul cu atat este mai mare mobilitatea.

Diferentele de cost. Locatiile care au un nivel scazut de accesibilitate cum ar fi tarile fara iesire la mare timp sa aiba costuri mai ridicate pentru multe bunuri, care trebuie sa fie importate de obicei de la distante mari. Costurile de transprt mai ridicate inhiba competitivitatea in astfel de locatii si limiteaza oportunitatile. Consumatorii si industria vor plati preturi mai mari cu impact asupra venitului lor.

Congestie.  Cum utilizarea sporita a mijloacelor de transport a devenit comuna, congestia este rezultatul folosirii sistemelor de drumuri la supracapacitate. Congestia traficului cere costuri suplimentare, implica intarzieri si risipa de energie. Sistemele de distributie care sebazeaza pe livrari la tip sunt foarte sensibile la cogestie.

Accidete. Utilizarea unor mijloace de transport si a infrastructurii nu se face in intregime in siguranta. Fiecare vehicul monitorizat contineun element de risc. Dincauza unor erori umanei pot aparea  leziuni fizice, daune sau chiar moarte. Accidentele tind sa fie proportionale cu intensitatea de utilizare a infrastructurilor de transport.

Emisia de poluanti legata de activitatile de transport are o gama larga de consecinte asupra mediului, afectand urmatoarele 4 elemente: calitatea aerului – emisiile atmosferice de poluanti mai ales de la motorul cu combustie intera polueaza aerului si duc la schibari climatice globale, pot produce boli respiratorii grave si pot agrava boli cardiovasculare; zgomot – poate avea impact asupra sanatatii umane si in functie de intensitate poate cauza tulburari psihologice, tulburari functionale, tulburari fiziologice; calitatea apei – scurgerile accidetale de poluanti din transport cum ar fi deversarile de petrol sunt surse de contaminare atat pentru apele de la suprafata si subterane; acapararea terenului – transportul impreuna cu infrastructura sa ocupa mult spatiu si nu ia in calcul normele estetice.