Transport Rutier de Marfa

Transport Rutier de Marfa

rutier_400    

    

     1.Transport rutier de marfa

HOTARARE Nr. 88 din 13 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
ORDIN Nr. 485 din 24 decembrie 2013 privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
ORDIN Nr. 1567 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Hotarare nr. 1347 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011
HOTARARE Nr. 1193 din 24 noiembrie 2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata
Ordinul 1036 din 27 decembrie 2010 (Ordinul 1036/2010) privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov
ORDIN Nr. 1007 din 13 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora
Ordinul 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
Ordin Nr.283 din 20.04.2011 pentru modificarea Reglementarilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase
Ordonanta de urgenta 118 din 23 decembrie 2010 (OUG 118/2010) privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
OUG 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
ORDONANTA Nr. 7 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonanþei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Ordonanta de Urgenta Nr. 54/2010 din 23 iunie 2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale
LEGE Nr. 371/2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007
Ordonanta de urgenta 34 din 12 aprilie 2010 (OUG 34/2010) privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane
OG nr. 27/2010 pentru modificarea si completarea OUG a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
ORDIN Nr. 2754 din 30 octombrie 2009 pentru implementarea Amendamentului nr. 28 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR
HOTaRaRE Nr. 1326 din 11 noiembrie 2009 privind transportul marfurilor periculoase în Romania
ORDIN Nr. 1172 din 12 noiembrie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora
ORDIN Nr. 859/200 din 12 august 2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sambata, duminica si de sarbatoare legala
HOTaRaRE Nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încalcarilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri
LEGE Nr. 289 din 5 august 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere în vederea înmatricularii sau înregistrarii acestora în Romania
HOTaRaRE Nr. 1007 din 2 septembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sambata, duminica si de sarbatoare legala
ORDONANta Nr. 21 din 29 august 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora
ORDIN Nr. 859/200 din 12 august 2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sambata, duminica si de sarbatoare legala
ORDIN Nr. 872/208 din 19 august 2009 pentru modificarea Normelor privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr. 407/991/1999
ORDIN Nr. 859/200 din 12 august 2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sambata, duminica si de sarbatoare legala
ORDONANta Nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor - actualizata
HOTaRaRE Nr. 770 din 1 iulie 2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
LEGE Nr. 218 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
HOTÃRaRE Nr. 1373 din 28 octombrie 2008 privind reglementarea furnizãrii ºi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania. ACTUALIZAT
ORDIN Nr. 632 din 15 mai 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
ORDIN Nr. 1523 din 15 decembrie 2008 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectueaza transporturi internationale de marfa, în categorii de poluare si de siguranta a circulatiei
ORDIN Nr. 1542 din 17 decembrie 2008 privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
ORDIN Nr. 62 din 30 decembrie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
LEGE Nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local
ORDIN Nr. 31 din 28 decembrie 2012 privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
ORDONANta Nr. 26 din 31 august 2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
ORDONANta Nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere
HOTaRaRE Nr. 1088 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
HOTaRaRE Nr. 432 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
 
OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de catre personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier
Ordin Nr.284 din 20.04.2011 pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea
LEGE Nr. 157 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
ORDONANta DE URGENta Nr. 109/2005 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere - -varianta actualizata.
ORDIN Nr. 535 din 16 aprilie 2009 privind efectuarea controlului respectarii reglementarilor specifice domeniului transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier/întreprinderi prin echipaje comune de control formate din inspectori de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si personalul cu atributii de control al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
ORDIN Nr. 1523 din 15 decembrie 2008 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectueaza transporturi internationale de marfa, în categorii de poluare si de siguranta a circulatiei
ORDIN Nr. 93 din 29 octombrie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala
ORDIN Nr. 1352 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006
ORDONANta DE URGENTA Nr. 146 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 111 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
HOTaRaRE Nr. 1373 din 28 octombrie 2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
LEGE Nr. 165 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier international de marfuri, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2007
HOTaRaRE Nr. 1339 din 22 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sambata, duminica si de sarbatoare legala
ORDONANta DE URGENta Nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
LEGE Nr. 42 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
ORDIN Nr. 394 din 25 martie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006
ORDIN Nr. 201 din 13 decembrie 2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenta profesionala pentru conducatorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transporta animale vii
Directiva 2007/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 iulie 2007 privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele pentru transportul de marfuri înmatriculate în Comunitate
ORDIN Nr. 207 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local
ORDIN Nr. 1040 din 16 octombrie 2007 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
LEGE Nr. 277 din 10 octombrie 2007 privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale ale Retelei rutiere transeuropene
HOTaRaRE Nr. 946 din 22 august 2007 pentru modificarea si completarea unor hotarari din domeniul vamal
ORDIN Nr. 7616 din 20 august 2007 pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007
HOTaRaRE Nr. 870 din 1 august 2007 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala
LEGE Nr. 101 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
ORDONANta Nr. 45 din 28 august 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
ORDIN Nr. 1344 din 19 decembrie 2007 privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60) sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
ORDIN Nr. 1892 din 17 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora ABROGAT !
ORDIN Nr. 2510 din 28 decembrie 2006 privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60) sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
ORDONANta DE URGENta Nr. 73 din 20 septembrie 2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispozitiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
LEGE Nr. 102 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
LEGE Nr. 71 din 23 martie 2006 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor în timpul transportului international (revizuita), semnata la Chisinau la 6 noiembrie 2003
ORDIN Nr. 38 din 21 februarie 2006 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile la importul si exportul de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor
ORDIN Nr. 96/1159 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.654/979/2005 privind introducerea unor restrictii pe drumul national DN 1 (E 60) sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
ORDIN Nr. 2258 din 28 decembrie 2005 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectueaza transporturi internationale de marfuri în categorii de poluare si de siguranta a circulatiei
ORDIN Nr. 1654/979 din 5 octombrie 2005 privind introducerea unor restrictii pe drumul national DN 1 (E 60) sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
ORDIN Nr. 1230 din 26 iulie 2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
ORDONANta DE URGENta Nr. 109/2005 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
LEGE Nr. 98 din 3 mai 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
ORDIN Nr. 2275 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar în scopul efectuarii operatiunilor de transport rutier, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.843/2001
HOTaRaRE Nr. 1777 din 21 octombrie 2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala
ORDONANta Nr. 51 din 23 iulie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
LEGE Nr. 415 din 18 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
ORDIN Nr. 618/169 din 29 martie 2004 privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simpla motoare si semiremorci specializate basculante
ORDIN Nr. 1850 din 14 decembrie 2004 privind registrele si formularele financiar-contabile
ORDONANta Nr. 61 din 22 august 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european
LEGE Nr. 203 din 16 mai 2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european
ORDIN Nr. 233 din 19 februarie 2003 privind masurile ce trebuie luate pentru circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei
HOTaRaRE Nr. 1130 din 10 octombrie 2002 privind actualizarea taxelor aferente autorizatiilor pentru transportul rutier international de marfuri ce se elibereaza operatorilor de transport cu sediul în Romania, care efectueaza transport rutier de marfuri în trafic international
ORDONANta Nr. 56 din 16 august 2002 privind monitorizarea pietei transporturilor rutiere si masurile ce trebuie luate în situatii de criza în domeniul transportului rutier de marfuri
ORDIN Nr. 1959 din 5 decembrie 2002 pentru modificarea limitelor maselor si dimensiunilor maxime admise, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
LEGE Nr. 424 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
ORDIN Nr. 635 din 17 aprilie 2002 privind aprobarea Listei tarifelor pentru depasirea limitelor maxime admise de greutate si/sau gabarit de catre autovehicule înmatriculate în Romania
ORDONANta Nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
LEGE Nr. 51 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
ORDIN Nr. 1843 din 5 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar în scopul efectuarii operatiunilor de transport rutier
LEGE Nr. 105 din 27 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere si respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
ORDIN Nr. 598 din 18 octombrie 1999 privind efectuarea controlului specific al vehiculelor rutiere de catre Ministerul Transporturilor la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei
LEGE Nr. 197 din 4 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
ORDONANta Nr. 43/1997 - din 28 august 1997 Republicata privind regimul drumurilor
ORDONANta Nr. 19 din 18 august 1997 privind transporturile
DECIZIE Nr. 1077 din 28 octombrie 1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de autorizare a transportatorilor în trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor
ORDIN Nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile ABROGAT !
DECRET Nr. 451 din 20 noiembrie 1972 privind aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR)
LEGE Nr. 161 din 11 iulie 2011 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de catre personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier
ORDONANta Nr. 5 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de catre personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier
Directiva 53 / 1996
ORDIN Nr. 1806 din 30 noiembrie 2001 privind instituirea tarifelor la transportul rutier public de marfuri
 
ORDONANta Nr. 8 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania